15 July - 20:00
MC Kresha & Lyrical Son
Friday
Eventi ka përfunduar