29 December - 19:00
Ledri Vula - Folie Terrace
This Wednesday, special guest - Ledri Vula
Eventi ka përfunduar