19 March - 19:00
Ledri - Folie Terrace
Special guest - Ledri Vula
Eventi ka përfunduar